De term ouderenzorg spreekt natuurlijk al enigszins voor zich: het is zorg die wordt gegeven aan mensen die door ouderdom niet meer in staat zijn om 100 procent voor zichzelf te kunnen zorgen.

Mensen die wat minder mobiel zijn of gezondheidsproblemen hebben bijvoorbeeld, waardoor ze extra ondersteuning nodig hebben. Mensen behept met kwalen zoalsals diabetes, dementie of een beroerte hebben doorgemaakt, dikwijls is er sprake van meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

Vragen die een rol gaan spelen zijn, "hoe blijf ik nog enigszins fit?", "waardoor ik minder risico loop fysiek snel achteruit te gaan?" en "hoe doe ik dat dan?".

Verder is de mantelzorg erg belangrijk en hoe belastend is het voor hem/haar om met een achteruitgaande partner om te gaan.

Disciplines als buurtzorg, huisarts, ergotherapeut en in sommige gevallen een team wat gespecialiseerd is in sociaal-maatschappelijke problematiek bij dementie komen dan ook in beeld. Met zijn allen probeer je de omstandigheden voor zowel cliënt als partner te optimaliseren.

De fysiotherapeut probeert het fysieke gedeelte binnen haalbare grenzen te waarborgen d.m.v. oefentherapie.

Daarbij kun je denken aan behoud van de loopafstand, gebruik van een hulpmiddel, het risico om te vallen te beperken, kortom zolang mogelijk verantwoord thuis te blijven wonen.

Bel met ons voor een afspraak!
0592 - 346 950