Wat is handtherapie?

Een handtherapeut is een erkende fysiotherapeut die zich door uitgebreide nascholing en klinische ervaring heeft gespecialiseerd in handtherapie, het onderzoeken en behandelen van aandoeningen van de hand, pols en elleboog (arm).

Onze handen zijn ons kostbaarste bezit. Als er letsel ontstaat aan onze handen voelen we ons dan ook al snel onthand. De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en lief te hebben. We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen. Onze handen zijn een uniek onderdeel van onszelf.

Handtherapeuten zijn op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. Zij werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medisch specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed (postoperatief) herstel. Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Onderzoek

Voorafgaand aan de behandeling vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. Dit bestaat uit een vraaggesprek over onder andere uw ziektegeschiedenis, eventuele operaties en de ontstaanswijze van de problematiek. Het vraaggesprek wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Daarbij kijken we niet alleen naar uw hand, maar ook naar de aangrenzende gewrichten en spieren en de wervelkolom, zodat we een uitgebreid beeld krijgen van wat er aan de hand is.

Soms is al duidelijk wat er aan de hand is, zoals bijvoorbeeld na een operatie. Dan wordt er bij het onderzoek gekeken naar de wond, zwelling en of er zaken spelen die het herstel in de weg kunnen staan.

Behandeling

Handtherapie houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van pezen, spieren, banden, botten, gewrichten, zenuwen en huid.

Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan ook de duur van de therapie variëren. Met name na een operatie of bij uitgebreid letsel kan handtherapie een intensief en langdurig traject zijn. We streven naar een optimale en efficiënte aanpak, waarbij de motivatie om ook thuis te werken aan uw herstel cruciaal is voor een optimaal resultaat.

Soms is er voor een goed herstel meer rust nodig in de vorm van een spalk, die door uw therapeut voor u op maat kan worden gemaakt.

Oorzaak van de klacht

De oorzaak van de klacht is doorgaans gelegen in de hand, maar kan soms ook vanuit de wervelkolom veroorzaakt worden. Oorzaken kunnen gelegen zijn in de manier van het gebruik van de hand, maar ook in de zwaarte en frequentie van activiteiten. Tevens komen diverse trauma’s veelvuldig voor in de hand.

Als u na een operatie voor behandeling komt is de oorzaak vaak duidelijk en ligt de nadruk meer op het optimaal herstellen.

(Bron: www.handtherapie.com)

Bel met ons voor een afspraak!
0592 - 346 950