Mindfulness & fysiotherapie

Bij een mindfulness benadering van chronische pijn leert de fysiotherapeut zijn cliënt beter waar te nemen (bewegen bijvoorbeeld), te benoemen, zonder al te sterke oordelen.

De cliënt leert daarmee als het ware voller te leven-en-bewegen in het hier en nu, in plaats van te piekeren over het verleden of de toekomst. Een belangrijk aandachtsveld zijn de sensaties die betrekking hebben op het lichaam.

De cliënt verwerft gaandeweg een beter lichaamsbewustzijn, en kan daardoor beter sturing geven aan bewegen en beleven. Er is echter meer. Ook het waarnemen van geluiden, visuele objecten of bijvoorbeeld emoties en gedachten wordt getraind. Dit alles al dan niet in relatie tot pijn. Binnen een fysiotherapeutische setting zal het accent sterk liggen bij het mindful waarnemen van de adem en het lichaam en mindful bewegen.

Fysiotherapeuten zijn bij uitstek geschikt om mindfulness in te zetten omdat ‘lichaam’, ‘adem’ en ‘bewegen’ al hun expertise gebied is. Bovendien is er altijd al een grote groep fysiotherapeuten die relatief aandachtig, verstilt en mindful met cliënten werken.

Veel fysiotherapeuten zijn bijna vanzelfsprekend body-mind georiënteerd.

Mindfulness training structureert en verdiept deze ‘natuurlijke’ tendens van fysiotherapeuten.

Overeenkomsten & verschillen

Beide benaderingen, ‘acceptatie’ en ‘mindfulness’, overlappen met elkaar, maar zijn ook duidelijk verschillend. ‘

Acceptance and commitment therapy’ bij chronische pijn zou je iets ‘verbaler’ kunnen noemen, ook al is de directe ervaring leidend.

Mindfulness training is nadrukkelijk minder verbaal. Een ander verschil is dat acceptance and commitment therapy gebruik maakt van een groot scala aan kleine interventies terwijl mindfulness training zich meer bepekt tot een handje vol formele (en informele) oefeningen, die echter vaak- en lang uitgevoerd worden om de observatie vaardigheden en de milde attitude te ontwikkelen.

Bel met ons voor een afspraak!
0592 - 346 950